Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính

09/11/2011 | 1783

Thực hiện chương trình công tác năm 2011, ngày 08/11/2111, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2011, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối, đại diện Văn phòng Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, tập thể Ban Thường vụ, đại diện các ban xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể Cơ quan Bộ Tài chính.

  Đảng bộ Bộ Tài chính là đảng bộ cấp trên cơ sở, có số lượng đảng viên đông (3041 đảng viên), loại hình, mô hình tổ chức đảng đa dạng. Trong 10 tháng đầu năm 2011, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến hết quý III/2011 ước đạt 501.520 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán.; công tác chi ngân sách được đảm bảo, đáp ứng kịp thời cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh, tổng chi ngân sách Nhà nước đến hết quý III/2011 ước đạt 543.350 tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán.
Đảng ủy đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Cơ quan đoàn kết, nhất trí, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực chuyên môn của Ngành được tăng cường.
Việc tổ chức, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc.
 
 
Đồng chí Bí thư Đào Ngọc Dung phát biểu kết luận Hội nghị

Đảng ủy đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, rèn luyện đảng viên được tăng cường.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị được quan tâm. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ được kiện toàn và tiến hành tổ chức, hướng dẫn, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện quyền dân chủ. Các tổ chức đoàn thể trong Cơ quan Bộ đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa trong công tác xã hội, “đền ơn, đáp nghĩa”.
Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ được duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để cùng đạt mục tiêu chung trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá cao kết quả công tác trong thời gian qua của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là cung câp thông tin đầy đủ, đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác giáo dục chính trị tư tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung học tập thành tiêu chí, chuẩn mực cho cán bộ, đảng viên thực hiện. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy giám sát là trọng tâm; quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, trong cương vị công tác cụ thể của mình, chủ động tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo tình thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XI./.
 

Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp báo cáo kết quả công tác trước Hội nghị
NTH
 
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 18
7 ngày trước

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ

Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác cán bộ
11 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
18 ngày trước

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Một số kết quả về công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

• Hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ (1 tháng trước)

• Bế giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương quản lý năm 2019 (1 tháng trước)

• Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng ở Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (2 tháng trước)

• Họp báo về Hội thảo khoa học “Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh” (2 tháng trước)

• Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 (2 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; hướng dẫn thực hiện Quy định số 126-QĐ/TW của Bộ Chính trị (2 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ mười bảy, nhiệm kỳ 2015-2020 (2 tháng trước)

• Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/ĐUK của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội Đảng bộ Khối (3 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 (3 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)