Ban Thường vụ Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính

09/11/2011 | 1865

Thực hiện chương trình công tác năm 2011, ngày 08/11/2111, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã có buổi làm việc với Đảng ủy và lãnh đạo Bộ Tài chính về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2011, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy với Lãnh đạo Bộ Tài chính trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức cán bộ.

Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối, tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Bí thư Đoàn Thanh niên Khối, đại diện Văn phòng Đảng ủy Khối. Về phía Đảng ủy Bộ Tài chính có đồng chí Nguyễn Công Nghiệp, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Tài chính, tập thể Ban Thường vụ, đại diện các ban xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể Cơ quan Bộ Tài chính.

  Đảng bộ Bộ Tài chính là đảng bộ cấp trên cơ sở, có số lượng đảng viên đông (3041 đảng viên), loại hình, mô hình tổ chức đảng đa dạng. Trong 10 tháng đầu năm 2011, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Tổng thu ngân sách Nhà nước đến hết quý III/2011 ước đạt 501.520 tỷ đồng, đạt 84,3% dự toán.; công tác chi ngân sách được đảm bảo, đáp ứng kịp thời cho đầu tư phát triển, đảm bảo an sinh xã hội, phòng chống thiên tai dịch bệnh, tổng chi ngân sách Nhà nước đến hết quý III/2011 ước đạt 543.350 tỷ đồng, đạt 74,9% dự toán.
Đảng ủy đã tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Cơ quan đoàn kết, nhất trí, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc tham mưu cho Đảng và Nhà nước sử dụng hiệu quả các nguồn vốn và tài sản của Nhà nước, triển khai và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11 của Chính phủ về tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô đảm bảo an sinh xã hội. Công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực chuyên môn của Ngành được tăng cường.
Việc tổ chức, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức sinh hoạt chuyên đề được thực hiện nghiêm túc.
 
 
Đồng chí Bí thư Đào Ngọc Dung phát biểu kết luận Hội nghị

Đảng ủy đã sắp xếp, kiện toàn tổ chức của cấp ủy và các cơ quan tham mưu giúp việc, duy trì nền nếp sinh hoạt Đảng, đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt chi bộ, thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý, rèn luyện đảng viên được tăng cường.
Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị được quan tâm. Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ được kiện toàn và tiến hành tổ chức, hướng dẫn, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị thực hiện quyền dân chủ. Các tổ chức đoàn thể trong Cơ quan Bộ đã thực hiện nhiều việc làm thiết thực, có ý nghĩa trong công tác xã hội, “đền ơn, đáp nghĩa”.
Công tác phối hợp giữa Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ được duy trì thường xuyên, phối hợp chặt chẽ để cùng đạt mục tiêu chung trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác cán bộ.
Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Ngọc Dung đánh giá cao kết quả công tác trong thời gian qua của Đảng ủy và Lãnh đạo Bộ Tài chính. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bí thư nhấn mạnh: Đảng ủy cần tiếp tục quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, đặc biệt là cung câp thông tin đầy đủ, đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước về vấn đề Biển Đông. Đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng yếu trong công tác giáo dục chính trị tư tư tưởng của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các nội dung học tập thành tiêu chí, chuẩn mực cho cán bộ, đảng viên thực hiện. Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, lấy giám sát là trọng tâm; quan tâm đến công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy viên và cán bộ chuyên trách công tác đảng. Chỉ đạo cán bộ, đảng viên, trong cương vị công tác cụ thể của mình, chủ động tích cực tham mưu cho Đảng, Nhà nước trong việc tái cấu trúc nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo tình thần của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3, khóa XI./.
 

Đồng chí Nguyễn Công Nghiệp báo cáo kết quả công tác trước Hội nghị
NTH
 
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
8 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
10 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
15 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
20 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (29 ngày trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)