Ban Thường vụ Đảng ủy Khối công bố Quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2015-2020

17/05/2023 | 1509

Ngày 15/5/2023, tại trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Kiểm tra số 995 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã công bố Quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng; xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đoàn Kiểm tra và tự kiểm điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhận thấy: Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 đã thiếu kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên triển khai, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, của cấp mình, pháp luật của Nhà nước; “Không xử lý hoặc xử lý không đúng hành vi vi phạm đối với tổ chức đảng hoặc đảng viên có vi phạm trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước”. Vi phạm của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Bộ Giáo dục và Đào tạo; gây dư luận không tốt trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2015-2020 với hình thức khiển trách.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra phát biểu

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối, Trưởng đoàn Kiểm tra số 995 yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đảng và đảng viên nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, tiến hành các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo tiến độ theo chương trình, kế hoạch đề ra. Đồng thời thường xuyên phối hợp với ban cán sự đảng để kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chủ động phòng ngừa vi phạm, kịp thời khắc phục thiếu sót, khuyết điểm, vi phạm thông qua kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối

 

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị góp ý dự thảo đối với các quy trình kiểm tra, giám sát của chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
17 ngày trước

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023

Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát năm 2023
29 ngày trước

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
1 tháng trước

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát
1 tháng trước

• Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết về “Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” và Kế hoạch triển khai “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” (3 tháng trước)

• Tọa đàm “Thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” (3 tháng trước)

• Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương (3 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 17 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (4 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 16 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ 15 Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười bốn Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 (5 tháng trước)

• Kỳ họp lần thứ mười ba Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (6 tháng trước)

• Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương trong giai đoạn 2013-2022: Dấu ấn và những bài học kinh nghiệm (6 tháng trước)

• Hội thảo góp ý Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 136-QĐ/TW của Ban Bí thư (7 tháng trước)