Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao

27/11/2019 | 596

Chiều 26/11, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Ngoại giao về công tác xây dựng Đảng và chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tại Đảng ủy Bộ Ngoại giao tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối  dự và chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có

đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao và đại diện Ban Thường vụ Đảng ủy Ngoài nước.

Báo cáo công tác xây dựng Đảng của Đảng ủy Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng ủy, trong các năm qua và trong năm 2019, Đảng ủy đã chủ động triển khai các nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo tiến độ, đổi mới, sáng tạo, chú trọng tới chất lượng, hiệu quả.

Đảng ủy đã thông tin đến các tổ chức đảng, đảng viên về các vấn đề quan tâm; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề nhân các sự kiện quan trọng; tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, hướng dẫn của Đảng ủy Khối nghiêm túc, chất lượng, ứng dụng công nghệ thông tin, được đông đảo cán bộ, đảng viên đồng tình, hưởng ứng. Công tác dân vận tại Bộ Ngoại giao cũng được triển khai tốt, được đoàn công tác dân vận của ĐUK làm việc với ĐUB tháng 6/2019 đánh giá cao.

Hiện nay, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đang tích cực thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương và của Đảng ủy Khối, chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28 nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trên cơ sở báo cáo của Đảng ủy Bộ Ngoại giao và các ý kiến đóng góp của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Ngoại giao, Đảng ủy Ngoài nước và các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Sơn Minh Thắng, Bí thư Đảng ủy Khối đồng tình với báo cáo và đánh giá cao những kết quả đạt được của Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Đồng chí nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Ngoại giao đã phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự đảng Bộ lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng tổ chức Đảng bộ trong sạch vững mạnh; hoàn thành tốt nhiệm vụ của Ngành như tham mưu cho Nhà nước “rất trúng và rất đúng” về các vấn đề đối ngoại quan trọng của đất nước…

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng bộ Bộ Ngoại giao tiếp tục phát huy những mặt đạt được trong thời gian tới, tiếp tục triển khai các quy định, chủ trương của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là công tác cán bộ, công tác xây dựng Đảng, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng với đảng viên, kể cả đương chức và nghỉ hưu.

Đồng chí Sơn Minh Thắng đề nghị Đảng bộ trước mắt tập trung vào việc tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao theo quyết định của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và chuẩn bị tổ chức tốt đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ Ngoại giao lần thứ 28, Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đảng ủy Khối luôn ủng hộ, hướng dẫn các hoạt động của Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

 

 


Các bài viết khác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 21
3 ngày trước

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ  mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2020, tọa đàm “công tác tuyên giáo của Đảng trong thời kỳ mới”, biểu dương, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên tiêu biểu 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
4 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
10 ngày trước

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ

Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ
11 ngày trước

• Đại hội Đảng bộ cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp (12 ngày trước)

• Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khóa XII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (21 ngày trước)

• Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí (23 ngày trước)

• Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định 290-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị (26 ngày trước)

• Kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20 (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020 (1 tháng trước)

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (2 tháng trước)