Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT

21/04/2023 | 428

Chiều 20/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT về công tác phối hợp giữa các bên và kết quả thực hiện Quy chế làm việc, kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ Quý I/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT.

Tham dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối; đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối; đồng chí Đỗ Việt Hà,; đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối; các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng, Phó các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối.

Về phía Bộ TN&MT có đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT; đồng chí Võ Tuấn Nhân, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ TN&MT, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng, Ủy ban Kiểm tra và các ban của Đảng ủy Bộ.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết, thực hiện Quyết định số 253-QĐ/TW ngày 07/8/2009 của Ban Bí thư về Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương với đảng đoàn, Ban cán sự đảng, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương; chủ trương của Đảng ủy Khối về việc tăng cường công tác nắm tình hình hoạt động của các đảng ủy trực thuộc, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có cuộc làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT.

Đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị, Đảng ủy Bộ TN&MT tập trung trao đổi, thảo luận một số khó khăn chung Đảng bộ và Bộ TN&MT hiên nay như: Công tác quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; chế độ, chính sách đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực ngành TN&MT…

Thống nhất với ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Thị Phương Hoa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp công tác giữa Đảng ủy Khối với Ban Cán sự đảng Bộ TN&MT. Đồng thời đề nghị các đồng chí có mặt tại buổi làm việc tích cực thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác phối hợp và những đề xuất, kiến nghị,… để công tác xây dựng Đảng bộ Bộ TN&MT ngày càng vững mạnh.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tân Tuyến, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT, Chánh Văn phòng Ban Cán sự Đảng, Chánh Văn phòng Bộ TN&MT đã báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT với Ban Cán sự Đảng trong năm 2022 và Quý I/2023, trong đó nêu rõ, dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ TN&MT đã tích cực phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tham mưu có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; chủ động, tích cực, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Bộ TN&MT.

Cũng theo đồng chí Phạm Tân Tuyến, trên cơ sở những kết quả quan trọng đã đạt được trong thời gian qua, bước sang năm 2023, Đảng ủy Bộ TN&MT tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, tiếp tục tăng cường phối hợp với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai quyết liệt, đổi mới hơn các nội dung, nguyên tắc sinh hoạt Đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; đồng bộ các giải pháp lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2023, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (07/11/1948 - 07/11/2023).

Toàn cảnh buổi làm việc

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ TN&MT tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, đề cao tinh thần nêu gương trong tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách có liên quan đến các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành TN&MT.

Đồng thời duy trì nề nếp, chế độ làm việc và nâng cao chất lượng, đa dạng hóa các phương thức sinh hoạt đảng, trên tinh thần phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trên mỗi cương vị công tác, góp phần vào kết quả chung, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn năm 2023.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá Đảng ủy Bộ TN&MT là một trong những tổ chức đảng hoạt động tích cực nhất trong Đảng ủy Khối, các hoạt động, chương trình làm việc đều được xây dựng, triển khai khá bài bản, nề nếp, thực chất và hiệu quả. Bên cạnh nhiều kết quả tích cực mà Đảng ủy Bộ đã đạt được, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng thẳng thắn nêu lên một số nội dung cần được cải thiện, tăng cường hơn nữa trong thời gian tới.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các đồng chí trong Đảng ủy Bộ TN&MT, các ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối ghi nhận, đánh giá cao những thành tích nổi bật mà Đảng ủy Bộ TN&MT đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời ghi nhận Đảng ủy Bộ TN&MT là một trong những Đảng bộ tiêu biểu, tích cực trong Đảng ủy Khối.

Đặc biệt, đồng chí Nguyễn Văn Thể cũng đánh giá cao công tác xây dựng Đảng và phối hợp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT.

Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, thời gian tới, đồng chí Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban Cán sự đảng, Đảng ủy Bộ TN&MT tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bám sát các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, của Đảng bộ Khối, của Đảng bộ Bộ TN&MT, Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII, XIII, Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và các Nghị quyết Trung ương, Bộ Chính trị.

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các đơn vị phát huy vai trò nòng cốt của tổ chức đảng, thống nhất tư tưởng, củng cố niềm tin, phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến tích cực trong công tác quản lý cũng như chuyên môn góp phần triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu của ngành TN&MT đề ra.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Bộ TN&MT cần sâu sát với quần chúng, nắm bắt tư tưởng, tâm tư tình hình của cán bộ, đảng viên để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như trong công tác xây dựng Đảng; tập trung tuyên truyền, vận động các tổ chức đảng triển khai hưởng ứng Cuộc thi chính luận “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” lần thứ Ba, năm 2023 bằng các bài viết phản ánh, tuyên truyền về những gương điển hình người tốt việc tốt tiêu biểu của ngành TN&MT.

Đồng thời tích cực triển khai tổ chức các Hội nghị, tọa đàm để hưởng ứng phong trào đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thông qua thực hiện chức năng của mình để phản ánh, tham mưu, đề xuất, kiến nghị xử lý, giám sát việc thực thi của các cơ quan chức năng;...

Đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TN&MT, đồng chí Lê Công Thành, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ TN&MT trân trọng cảm ơn Đảng ủy Khối đã quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ TN&MT triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao.

Đồng chí Lê Công Thành cũng đánh giá cao những ý kiến phát biểu tâm huyết, cụ thể, thiết thực của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối. Trên cơ sở các ý kiến góp ý đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Bộ TN&MT cho biết, Đảng ủy Bộ TN&MT sẽ nghiêm túc tiếp thu và triển khai thực hiện cụ thể các nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng thời, nâng cao hơn nữa việc triển khai thực hiện quy chế phối giữa Ban Cán sự Đảng với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT, nhằm thúc đẩy việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao

Đảng ủy Bộ Tài nguyên và Môi trường


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)