Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương

14/04/2023 | 407

Chiều ngày 13/4/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương về kết quả công tác của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương và công tác phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng năm 2022 và quý I/2023.

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có các đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực; Đỗ Việt Hà, Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban, đơn vị và cán bộ theo dõi địa bàn của Đảng ủy Khối. Về phía Ban Đối ngoại Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng ban Thường trực; Trương Quang Hoài Nam và Ngô Lê Văn, Phó Trưởng ban; Hoàng Sỹ Cường, Phó Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương.

Thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 và quý I/2023 của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, đồng chí Hoàng Sỹ Cường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương cho biết, Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương có 12 chi bộ trực thuộc với 116 đảng viên. Trong năm 2022 và quý I/2023, toàn Đảng bộ đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm và chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra, trong đó có việc rà soát, bổ sung, hoàn thiện Chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ban hành Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên Ban Đối ngoại Trung ương và một số quy định, quy chế khác, 100% chi bộ và 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đảng ủy cơ quan đã tích cực thực hiện nhiều giải pháp về công tác xây dựng Đảng phù hợp với tình hình thực tế.

Ảnh: Đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo Ban lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng tại Cơ quan, Đảng bộ; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng, phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức để triển khai và hoàn thành nhiều đề án, báo cáo, kế hoạch quan trọng trình Lãnh đạo với chất lượng tốt. Tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức, lề lối làm việc; bám sát, đôn đốc tiến độ công viêc.

Cùng với đó, Đảng ủy, Lãnh đạo Ban thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ, đảng viên; quán triệt việc tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng qua thực tiễn công việc của mỗi cán bộ để nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng và nắm chắc tình hình quốc tế, vận dụng trong công tác, từng bước nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu chiến lược. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước tiếp tục được chú trọng trên tất cả các mặt công tác. Các chi bộ tăng cường sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú. Thực hiện theo chương trình kiểm tra, giám sát, Đảng ủy đã ban hành 03 kế hoạch triển khai trong Đảng bộ. Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy vai trò trong thực hiện Quy chế dân chủ trong các hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ảnh: Đồng chí Trương Quang Hoài Nam, Phó Trưởng ban Ban Đối ngoại Trung ương phát biểu tại buổi làm việc

Phối hợp tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề về đường lối đối ngoại của Đảng

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022 và quý I năm 2023, trong thời gian tới, Đảng ủy cơ quan tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm; làm tốt công tác tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn Đảng bộ và vai trò hạt nhân chính trị của các tổ chức đảng, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa Đảng ủy với Lãnh đạo Ban trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các đồng chí Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương đã đánh giá các kết quả tích cực đã đạt được trong từng lĩnh vực hoạt động công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương, đồng thời thẳng thắn nêu lên những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất, kiến nghị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đánh giá cao chủ trương của Đảng ủy Khối về việc tổ chức các buổi làm việc với các đảng ủy trực thuộc và chia sẻ những thuận lợi và khó khăn của Đảng ủy cơ Ban Đối ngoại Trung ương trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều biến động, yêu cầu nhiệm vụ và khối tượng công việc tăng lên nhiều qua từng năm, song Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương không có cán bộ chuyên trách công tác đảng nên Đảng bộ cơ quan gặp một số khó khăn nhất định.

Sau khi lắng nghe các ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tại buổi làm việc, đồng chí Lê Hoài Trung cảm ơn Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến để phát huy ưu điểm và khắc phục những hạn chế. Đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tiếp tục quan tâm, phối hợp với Lãnh đạo, Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tìm cách tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về biên chế cán bộ, kinh phí hoạt động công tác đảng và chỉ đạo, hướng dẫn về công tác kiểm tra, giám sát cụ thể hơn để Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương hoàn thành tốt nhiệm vụ

Ảnh: Đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối đã đồng tình và đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương trong thời gian qua.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối lưu ý, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương có nhiều nội dung về công tác đối ngoại, đề nghị Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ, tiếp tục cụ thể hóa các hoạt động đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối cho rằng, công tác nắm tình hình tư tưởng và dư luận xã hội là một trong những việc rất cần thiết hiện nay, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cần phối hợp với Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức các hội nghị thông tin chuyên đề và mời báo cáo viên của Ban để quán triệt đường lối đối ngoại của Đảng đến cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Khối.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tích cực hưởng ứng và phát động Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023 do Đảng ủy Khối tổ chức. Sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các biểu hiện tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở. Cử cán bộ tham gia đội ngũ báo cáo viên, lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội để nắm bắt tình hình tư tưởng dư luận xã hội và những biểu hiện tiêu cực để kịp thời xử lý, tháo gỡ.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối yêu cầu Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tích cực nghiên cứu, tham mưu với Đảng ủy Khối để đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định số 98-QĐ/TW về “chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan” để đề nghị điều chỉnh hợp lý về chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác đảng. Củng cố, kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo chủ đề năm 2023 “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát” của Đảng ủy Khối” và chủ động nắm bắt tình hình, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Quan tâm thực hiện Quy chế công tác dân vận và Quy chế dân chủ cơ quan.

Về các kiến nghị, đề xuất, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối giao các ban, đơn vị của Đảng ủy Khối theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ động và tích cực phối hợp với Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tạo điều kiện thuận lợi cho Đảng ủy cơ quan Ban Đối ngoại Trung ương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng./.

A.H


Các bài viết khác

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối
2 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2023
4 ngày trước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước

Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương phải là Đảng bộ gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác trong cả nước
16 ngày trước

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tăng cường tính tiên phong, gương mẫu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách hồ chí minh góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
16 ngày trước

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 4/2023 (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan Bộ Kế hoạch và Đầu tư (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 12 (mở rộng) (1 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ TN&MT (1 tháng trước)

• Hội nghị công tác tư tưởng và dư luận xã hội giữa nhiệm kỳ Đại hội XIII (1 tháng trước)

• Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 3/2023 (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban cán sự đảng và Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Nông nghiệp & PTNT (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Ban Cán sự đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng (2 tháng trước)

• Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương làm việc với Đảng đoàn, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (2 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022 - 2025, công tác quy hoạch cấp ủy và triển khai một số văn bản mới trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2023 (2 tháng trước)