Ban Dân vận Đảng ủy Khối làm việc với Đảng ủy Kiểm toán nhà nước về công tác dân vận

03/12/2019 | 11277

Sáng 02/12/2019, tại Trụ sở Kiểm toán nhà nước (KTNN), Ban Dân vận Đảng ủy Khối đã có làm việc với Ban Dân vận Đảng ủy KTNN về công tác dân vận.

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Việt Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối và các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Dân vận Đảng ủy Khối; đồng chí Đào Văn Dũng, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận và các lãnh đạo các đoàn thể Kiểm toán Nhà nước

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo một số kết quả thực hiện Nghị quyết 04/NQ-ĐUK ngày 25/01/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ các cơ quan nhà nước” của Đảng ủy KTNN từ năm 2018 đến nay. Các thành viên tham dự đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và làm rõ một số nội dung cụ thể trong triển khai công tác dân vận của Đảng ủy Khối KTNN như: Triển khai quy chế dân chủ cơ sở của các đơn vị trực thuộc của KTNN; Triển khai chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận; Xây dựng mô hình ”dân vận khéo”; Công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại và triển khai các hoạt động cải cách hành chính...

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN cho biết, với đặc thù phần lớn đảng viên, công chức của KTNN thường xuyên đi công tác, tiếp xúc với nhiều đối tượng sử dụng tài chính công, tài sản công, nên Đảng ủy KTNN đặc biệt quan tâm, chú trọng đến việc đến đẩy mạnh cải cách hành chính, sửa đổi lề lối làm việc theo hướng dân chủ hóa, công khai hóa, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, nâng cao năng lực và chất lượng kiểm toán theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu. Trong những năm qua, kết quả kiểm toán đã góp phần quan trọng trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính công, tài sản công, sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. “Đạt được kết quả, ngoài đổi mới toàn diện về nội dung, phương pháp và cách thức kiểm toán, Ban Cán sự đảng, Đảng ủy và Lãnh đạo KTNN luôn coi trọng, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác tuyên truyền, nhất là công tác dân vận trong và ngoài KTNN” - Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy KTNN nhấn mạnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác dân vận của KTNN, đóng góp vào sự thành công chung của công tác dân vận của Đảng ủy Khối. Nhấn mạnh, công tác dân vận có vai trò quan trọng trong việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn và chính trị của KTNN, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị KTNN tiếp tục bám sát nhiệm vụ chính trị từ nay đến Đại hội Đảng bộ KTNN nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII và Chương trình công tác các năm của Đảng ủy KTNN để triển khai tốt công tác dân vận trong giai đoạn tiếp theo./.

Minh Phương


Các bài viết khác

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận góp phần hoàn thành tốt các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
1 tháng trước

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối

Gặp mặt, tuyên dương điển hình “Dân vận khéo” của Đảng ủy Khối
1 tháng trước

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Tiếp tục đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
2 tháng trước

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Nét nổi bật trong việc tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương
8 tháng trước

• Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 (10 tháng trước)

• Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm 'Dân vận' của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1 năm trước)

• Tọa đàm “Làm theo phong cách dân vận của Bác Hồ” (1 năm trước)

• Hội nghị quán triệt Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận. (1 năm trước)

• Tìm hiểu về phong cách Bác hồ khi đến cơ sở và những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (1 năm trước)

• Những chuyển biến tích cực trong 5 năm triển khai Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác dân vận ở Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (2 năm trước)

• Tọa đàm về “công tác dân vận của đảng bộ cơ quan nhà nước” (2 năm trước)

• Triển khai công tác dân vận ở đảng bộ các cơ quan nhà nước trong “Năm dân vận chính quyền 2018” (2 năm trước)

• Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cần được đổi mới (2 năm trước)

• Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 (2 năm trước)