Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13 Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam

05/07/2018 | 1247

Chiều 04/7/2018, Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 13. Đồng chí Nguyễn Thị Minh, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam chủ trì Hội nghị.

Báo cáo của Đảng ủy cơ quan BHXH Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm nay, Đảng ủy đã phối hợp với Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện đối với các cấp ủy đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, CCVC, NLĐ trong cơ quan, nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Bên cạnh đó, Đảng ủy đã chủ động xây dựng “Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ” ban hành theo Quyết định 77/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. Tham gia với các bộ, ngành liên quan hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương, Đề án cải cách chính sách BHXH…

Đảng ủy cũng phổ biến, quán triệt kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng đến cấp uỷ trực thuộc, cán bộ, đảng viên; qua đó, tạo sự chuyển biến từ nhận thức đến hành động về công tác xây dựng Đảng cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biệt, 100% đảng viên đã xây dựng kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; 100% cán bộ, đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm.

Các cấp ủy đảng trực thuộc thực hiện giám sát thường xuyên đảng viên trong chi bộ, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao cũng như trong sinh hoạt Đảng thường kỳ. Qua kiểm tra, giám sát theo chương trình chưa phát hiện đảng viên có dấu hiệu vi phạm…

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến vào Báo cáo công tác 6 tháng, Chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII); Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 25-NQ-TW ngày 25/7/2008; kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Minh, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam nhấn mạnh, thời gian qua, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực do sự đồng tâm hợp lực và việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên, từng cấp ủy Đảng. Các Nghị quyết của Trung ương được triển khai sâu rộng. Nghị quyết số 28 của Trung ương về cải cách chính sách BHXH sẽ có những tác động toàn diện đối với ngành BHXH, thay đổi từ khối lượng công việc đến nhân lực, phương pháp, phong cách phục vụ cho đến mục đích cuối cùng BHXH phải đạt như CCHC, giao dịch điện tử và tinh gọn bộ máy… “Đây là cuộc cách mạng toàn diện, để ngành BHXH bước sang một trang mới, trong đó vai trò, vị thế cũng như trách nhiệm và quyền lợi sẽ đi với nhau”- Tổng Giám đốc khẳng định.

Đồng chí Tổng Giám đốc bày tỏ niềm tin tưởng tất cả cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ vì mục tiêu chung để phấn đấu. Tất cả đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy cần phải tích cực vào cuộc, nắm bắt kịp thời tư tưởng từng cán bộ, đảng viên để có định hướng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

P.V

 

f

Các bài viết khác

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019

Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khai giảng Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2019
5 ngày trước

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng

Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng
13 ngày trước

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019

Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới và đối tượng kết nạp đảng năm 2019
14 ngày trước

Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Phong cách nêu gương “Nói đi đôi với làm” ở Đảng bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
16 ngày trước

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức học tập chuyên để năm 2018 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (25 ngày trước)

• Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mở rộng lần thứ XIV (28 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 (1 tháng trước)

• Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII (2 tháng trước)

• Công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ Bộ Y tế (2 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ GD vàĐT quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XII (2 tháng trước)

• Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại Đảng bộ cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam (2 tháng trước)

• Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 (3 tháng trước)

• Đảng uỷ Bộ VHTTD tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (3 tháng trước)