Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị giao ban thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

27/09/2013 | 1243

Chiều 26/9/2013, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đăng cai tổ chức Hội nghị giao ban của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đối với các đảng ủy Khối trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội Trung ương.

Các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng Bộ phận giúp việc Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị 03, chủ trì hội nghị.
Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí: Đào Ngọc Dung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối, các đồng chí Thường trực, trưởng các ban, đơn vị và Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.
 


Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu tại Hội nghị
 
Các đảng ủy khối trực thuộc Trung ương, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị - xã hội là những cơ quan đầu não, tham mưu chiến lược của Đảng, Nhà nước. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cơ quan Trung ương, đặc biệt là việc nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” có sức lan tỏa lớn trong toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và toàn dân.
Tám ý kiến phát biểu tại Hội nghị đã tập trung trao đổi, đánh giá về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, tham mưu của Bộ phận giúp việc trong thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị 9 tháng qua; việc thực hiện các quy định hướng dẫn của Trung ương ở các Đảng ủy gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; những kết quả đạt được, những hạn chế và kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Đồng thời các đại biểu cũng nêu những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư để tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 03 trong thời gian tới.
Theo đó, công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được gắn với đặc điểm của từng ngành, cơ quan, đơn vị, với nhiệm vụ chính trị của cán bộ, đảng viên. Một số đảng ủy có cách làm sáng tạo, thiết thực như: Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tập trung nâng cao chất lượng chi bộ,  Quân ủy Trung ương xác định trọng tâm là nói đi đôi với làm, cán bộ phải “tự soi, tự sửa”; Đảng ủy Công an Trung ương gắn việc thực hiện Chỉ thị với học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; Hội Nông dân Việt Nam gắn với phong trào Xây dựng nông thôn mới; Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam gắn với việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân; Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tổ chức cuộc thi viết về những tấm gương điển hình với những câu chuyện giản dị, chân thật, xúc động …
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh biểu dương các Đảng ủy đã có nhiều cố gắng, chủ động trong triển khai Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội. Kết quả đạt được đã có ý nghĩa thiết thực trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối làm việc, thái độ phục vụ nhân dân, thực hành tiết kiệm, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí.
Tuy nhiên, ở nhiều nơi, việc tổ chức thực hiện Chỉ thị vẫn còn lúng túng, hoạt động còn mang tính hình thức. Việc “học tập và làm theo” chưa thực sự trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên, kể cả trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kết quả đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tệ nạn tham nhũng, tiêu cực trong hệ thống chính trị và trong xã hội còn hạn chế, gây băn khoăn, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.
 


Quang cảnh Hội nghị
 
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy và từng đồng chí ủy viên cần xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03, đưa vào chương trình công tác của tập thể và cá nhân, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu.
Các cấp ủy Đảng cần tiếp tục quán triệt tầm quan trọng, ý nghĩa trước mắt và lâu dài của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, nhất là quán triệt chủ đề năm 2013 về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp. Các cấp ủy cần gắn việc thực hiện Chỉ thị với thực hiện nhiệm vụ chính trị, gắn với các phong trào thi đua của từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; vừa tuân thủ các chủ trương, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, vừa tự giác chủ động, sáng tạo trong hoàn cảnh, điều kiện cụ thể của cơ quan, đơn vị; kiên quyết, kiên trì trong tổ chức triển khai. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và đẩy mạnh, đổi mới công tác tuyên truyền về mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến sao cho thuyết phục, hấp dẫn và tạo sức lan tỏa trong xã hội.
Đồng chí Thường trực Ban Bí thư lưu ý các cấp ủy cần quan tâm chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy và lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị. Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh vai trò gương mẫu của cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu và đề nghị cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng, nhất là chi bộ trong các cơ quan Trung ương nêu cao vai trò, trách nhiệm trong việc phát hiện, phối hợp với các cơ quan điều tra trong việc xử lý những vụ án tham nhũng lớn. Đó là những việc làm thiết thực và có ý nghĩa lớn trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
 
Ban Biên tập
Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ

Vận dụng phong cách văn hóa ứng xử của Bác vào việc xây dựng văn hóa trong chi bộ
3 tháng trước

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay

Vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng vào xây dựng Đảng hiện nay
4 tháng trước

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh

Nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình ở chi bộ theo tư tưởng Hồ Chí Minh
2 năm trước

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc

Nước độc lập, dân tự do, hạnh phúc
4 năm trước

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý II-2016 (4 năm trước)

• Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ từ thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Một số vấn đề trong xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Giao ban Bộ phận giúp việc quý I năm 2016 (4 năm trước)

• Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (4 năm trước)

• Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị 03 triển khai nhiệm vụ năm 2016 (4 năm trước)

• Kiểm tra việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại đảng bộ cơ sở (4 năm trước)

• Việc triển khai Chỉ thị 03 tại Đảng bộ Báo Đầu tư (4 năm trước)

• Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (4 năm trước)

• Hội nghị toàn quốc Bộ phận giúp việc cấp ủy cấp tỉnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (5 năm trước)