Bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII cuả Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

26/11/2011 | 1857

Sáng 26/11, tại Hà Nội, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã có bài phát biểu bế mạc Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII. Trang tin điện tử của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội.

Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Thưa các bậc lão thành cách mạng, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý,
Thưa đồng bào và chiến sĩ cả nước,
Sau 29 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi, với tinh thần dân chủ, đổi mới và trách nhiệm cao, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Tại kỳ họp này, Quốc hội đã tập trung thảo luận, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2006-2010 và kế hoạch kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước năm 2011. Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết, các vị đại biểu Quốc hội đã phân tích sâu sắc, đánh giá khách quan, toàn diện những thuận lợi, khó khăn, những thành tựu, yếu kém, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ thời gian qua. Trên cơ sở đó, Quốc hội đã xác định mục tiêu của năm 2012 và trong thời gian tới là cần tiếp tục dành ưu tiên cho kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tốc độ tăng trưởng hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và năm 2012; dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách trung ương năm 2012; Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2015, quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2011-2020 và một số quyết định quan trọng khác.
Quốc hội đã xem xét, thông qua 5 dự án luật: Luật cơ yếu, Luật lưu trữ, Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật đo lường và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XIII. Việc ban hành các đạo luật và nghị quyết này có ý nghĩa quan trọng, góp phần vào việc hoàn thiện hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội cũng đã thảo luận, cho ý kiến về 13 dự án luật khác; giao các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, tiếp tục hoàn thiện, trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp sau.
Quốc hội đã tiến hành giám sát tối cao việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; yêu cầu Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương triển khai thực hiện một số giải pháp nhằm bảo đảm hiệu quả thực thi chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề; tăng cường thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các vi phạm nghiêm trọng về môi trường. Quốc hội đã xem xét, quyết định Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012, trong đó tập trung giám sát hai nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn và việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai.
Quốc hội đã tiến hành chất vấn 4 vị Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với sự tham gia giải trình của một số Phó Thủ tướng và Bộ trưởng khác về các vấn đề liên quan. Thủ tướng Chính phủ đã báo cáo làm rõ thêm một số vấn đề lớn về công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và trực tiếp trả lời chất vấn. Hoạt động chất vấn tiếp tục có những cải tiến, đổi mới và thiết thực, tập trung vào một số vấn đề quan trọng, bức xúc được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm, như: giải pháp hạn chế tai nạn, giảm ùn tắc giao thông; chính sách đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; giải pháp giảm thiểu tác động xấu của biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; công tác quản lý giá, nợ công; tái cơ cấu hệ thống ngân hàng, chống lạm phát...Không khí các phiên chất vấn là dân chủ, thẳng thắn, trách nhiệm và xây dựng. Nhiều vị Bộ trưởng, Trưởng ngành đã nghiêm túc thừa nhận hạn chế, yếu kém của ngành mình, thấy rõ trách nhiệm cá nhân và đề xuất biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.
Quốc hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội và kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 và thứ 9, Quốc hội khóa XII. Cử tri cả nước bày tỏ niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng; đánh giá cao những cố gắng của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có trách nhiệm trong việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Quốc hội hoan nghênh các ý kiến tâm huyết của cử tri và coi đây là những đóng góp thiết thực đối với công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.
Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm đạt được của các khóa Quốc hội trước đây, tại kỳ họp này, Quốc hội đã có những cải tiến, đổi mới trong việc chuẩn bị kỳ họp, điều hành các phiên họp, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần trách nhiệm của cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và từng đại biểu Quốc hội; nâng cao chất lượng chuẩn bị, thảo luận và quyết định các nội dung trình Quốc hội. Nghị quyết của Quốc hội đã cụ thể hơn, xác định rõ hơn các nhiệm vụ, giải pháp và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức hữu quan trong việc tổ chức thực hiện. Chất vấn đã tập trung vào các vấn đề ở tầm vĩ mô, trao đổi theo nhóm vấn đề, dành toàn bộ thời gian cho việc hỏi và trả lời trực tiếp…Những cải tiến, đổi mới này đã bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được các vị đại biểu Quốc hội và cử tri đồng tình ủng hộ.
Kính thưa Quốc hội,
Kỳ họp thứ 2 là một kỳ họp với tinh thần đổi mới, sôi động với những nội dung quan trọng. Quốc hội đánh giá cao sự tham gia tích cực, tâm huyết của các vị đại biểu Quốc hội; sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Chính phủ và các cơ quan, tổ chức trình dự án, báo cáo; tinh thần làm việc tận tụy, trách nhiệm của Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Trong điều kiện thời gian chuẩn bị cho kỳ họp chỉ khoảng hai tháng, chúng ta đã cố gắng hoàn thành tốt nhất các công việc, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị các nội dung trình Quốc hội.
Phát huy những kết quả đạt được, ngay sau kỳ họp này, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các ngành, các cấp cần sớm xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả các luật, nghị quyết vừa được Quốc hội thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền để thống nhất nhận thức, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011-2012, tạo đà cho việc hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015. Các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội cần tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát; tổ chức có hiệu quả hoạt động chất vấn tại phiên họp Ủy ban thường vụ Quốc hội, hoạt động báo cáo giải trình của các Bộ trưởng, Trưởng ngành, tiến tới thí điểm tổ chức chất vấn tại phiên họp Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội. Các vị đại biểu Quốc hội khẩn trương báo cáo kết quả kỳ họp, đổi mới hình thức tiếp xúc cử tri và giám sát chặt chẽ việc giải quyết các kiến nghị của cử tri.
Kính thưa Quốc hội,
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thành công tốt đẹp. Thay mặt Ủy ban thường vụ Quốc hội, tôi xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý đã tham dự kỳ họp và luôn quan tâm, góp ý kiến cho hoạt động của Quốc hội; cám ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Trung ương Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ghi nhận hoạt động tích cực, hiệu quả của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội, của cử tri và nhân dân cả nước, các ngành, các cấp, các đoàn thể, các cơ quan thông tấn, báo chí và các đơn vị phục vụ đã góp phần quan trọng vào thành công của kỳ họp.
Quốc hội kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, tương thân, tương ái, chia sẻ khó khăn với đồng bào những vùng chịu thiệt hại nặng nề của thiên tai, lũ lụt vừa qua; nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch đã đề ra.
Chúc các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bậc lão thành cách mạng, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và chiến sĩ cả nước mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi.
Tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII.
Xin trân trọng cảm ơn.
(Theo www.dangcongsan.vn)

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tháng 5/2020
8 ngày trước

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ

Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về công tác tổ cán bộ
10 ngày trước

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ 20
15 ngày trước

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phiên thường kỳ tháng 5/2020
20 ngày trước

• Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 họp phiên thứ hai (29 ngày trước)

• Thủ tướng Chính phủ chỉ thị tiếp tục các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (1 tháng trước)

• Tổng Bí thư: Công tác nhân sự liên quan đến sự sống còn của Đảng (1 tháng trước)

• Hội nghị trực tuyến tập huấn, chuyển giao phần mềm kiểm phiếu bầu cử (1 tháng trước)

• Thủ tướng: Nới lỏng một bước hoạt động xã hội nhưng phải kiểm soát đúng mức (1 tháng trước)

• Cơ quan Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ (1 tháng trước)

• Không được lơi lỏng, chủ quan, không được phép lơ là, mất cảnh giác (1 tháng trước)

• Thực hiện nghiêm túc các giải pháp phòng, chống dịch bệnh (1 tháng trước)

• Phòng, chống dịch COVID-19: Tiếp tục thực hiện nghiêm cách ly toàn xã hội (1 tháng trước)

• Chuẩn bị kịch bản, giải pháp cho làn sóng thứ 2 lây nhiễm COVID-19 (1 tháng trước)