Album hình ảnh

Ảnh lễ Bàn giao công tác giữa đồng chí Nguyễn Minh Quang và đồng chí Đào Ngọc Dung

6 năm trước | 1439