6 nhiệm vụ trọng tâm Đảng ủy Bộ Công Thương triển khai trong năm 2020

15/01/2020 | 76

Chiều ngày 14/01/2019, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương chủ trì Hội nghị.

Ảnh: Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ Công Thương

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng cho biết, năm 2019 ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả tích cực, đáng ghi nhận, đạt và vượt các chỉ tiêu như: : tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD; công tác quản lý Nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn định thị trường; là Bộ đầu tiên thực hiện kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia...

Trong công tác xây dựng Đảng, năm 2019 Đảng bộ Bộ Công Thương đã có những chuyển biến tích cực: Triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng năm 2019, với chủ đề: “Tăng cường củng cố tổ chức; tập trung duy trì nền nếp, kỷ cương kỷ luật đảng, tạo tiền đề tổ chức Đại hội Đảng các cấp vào năm 2020”; Tổ chức đồng bộ và có hiệu quả việc học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy Khối, đặc biệt là các Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Bộ Công Thương được kiện toàn và hoạt động tốt; Lãnh đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Phối hợp chặt chẽ, tích cực, trách nhiệm cao với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về công tác Đảng, nhiệm vụ chính trị và công tác tổ chức, cán bộ của Bộ Công Thương.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, toàn Đảng bộ thống nhất, năm 2020, Bộ Công Thương đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong trong việc hoàn thiện, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ được Đảng, Quốc hội, Chính phủ giao trong nhiệm kỳ 2016 - 2021 của toàn ngành Công Thương.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ quyết tâm lãnh đạo các cấp ủy và đảng viên toàn Đảng bộ tập trung thực hiện toàn diện công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ liêm chính, hành động quyết liệt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2020, với 06 nhiệm vụ trọng tâm:

Thứ nhất, tập trung các mặt công tác xây dựng Đảng; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01-NQ/ĐUK của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về nâng cao chất lượng chi bộ trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Thứ hai, tăng cường phối hợp công tác với Ban cán sự đảng lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên phát huy vai trò nêu gương, tập trung nghiên cứu, đề xuất, tham mưu và triển khai thực hiện các giải pháp nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020 của Bộ Công Thương, tập trung lãnh đạo thực hiện thành công Chương trình hành động của Bộ Công Thương thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ;

Thứ ba, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng các cấp, Đại hội III của Đảng bộ Bộ Công Thương, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Thứ tư, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp và các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2020.

Thứ năm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phối hợp thực hiện công tác giám sát, kiểm soát quyền lực để phòng, chống tham nhũng. Lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm để xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020 theo quy định tại Điều 30, Điều 32 Điều lệ Đảng.

Thứ sáu, chú trọng làm tốt công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng, định hướng dư luận xã hội, phát hiện, giải quyết, xử lý những vấn đề nảy sinh; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Ảnh: Đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật trong công tác đảng của Đảng ủy Bộ Công Thương năm 2019 và định hướng phát triển trong năm 2020 cũng như giai đoạn tới. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, Đảng ủy Bộ Công Thương quyết tâm trong năm 2020 tiếp tục phấn đấu, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, xây dựng Đảng bộ Bộ Công Thương thực sự trong sạch, vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết nhất trí cao, gắn bó mật thiết với quần chúng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao.

Nguồn tin: Đang cập nhật

Các bài viết khác

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020

Đảng ủy cơ quan Ngân hàng Trung ương tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 20 nhiệm kỳ 2015-2020
7 ngày trước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước

Sinh hoạt đảng tạm thời ở các đoàn kiểm toán trong Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước
7 ngày trước

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng bộ Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

Đảng ủy Thanh tra Chính phủ kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
21 ngày trước

• Đảng bộ Báo Nhân Dân mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (24 ngày trước)

• Đảng ủy Bộ Tài chính: Phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1 tháng trước)

• Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng và Hội nghị tổng kết công tác Đảng (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai nhiệm vụ năm 2018 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Nội vụ tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải triển khai nhiệm vụ 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Kiểm toán nhà nước tổng kết công tác Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 (1 tháng trước)

• Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và tổ chức đại hội Đảng các cấp (1 tháng trước)