Kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

23/04/2020 | 243

Ngày 15/4/2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 170-KH/ĐUK kế hoạch tuyên truyền Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối xin trân trọng giới thiệu toàn văn Kế hoạch. 


Tài liệu khác

• Kế hoạch triển lãm ảnh chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 (1 tháng trước)

• Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng (1 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10 tháng 3 âm lịch) (2 tháng trước)

• Công văn về việc tuyên truyền Giải báo chí "Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc" lần thứ 14, năm 2019 - 2020 (2 tháng trước)

• Công văn về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Công văn 722-CV/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (2 tháng trước)

• Quy định về chế độ báo cáo của các đảng ủy trực thuộc và các ban, đơn vị Đảng ủy Khối với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối (2 tháng trước)

• Hướng dẫn số 12-HD/UBKTTW ngày 02/03/2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII (2 tháng trước)

• Công văn thảo luận văn kiện Đại hội (2 tháng trước)

• Công văn số 8141-CV/BTGTW ngày 24/02/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc trang trí khánh tiết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (2 tháng trước)

• Công văn về việc gửi Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt nam (10/5/1995 - 10/5/2020 (3 tháng trước)

• Hướng dẫn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 (3 tháng trước)

• Hướng dẫn công tác nhân sự Ủy ban Kiểm tra tại đại hội đảng bộ các cấp (3 tháng trước)

• Công văn về việc triển khai Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (3 tháng trước)