Tài liệu tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản

25/04/2023 | 352

Tài liệu khác

• Tài liệu tham khảo về công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội chi bộ (3 năm trước)

• Về việc gửi Đề cương Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ (04/11/1909 - 04/11/2019) (3 năm trước)

• Tài liệu Lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương 1948-2018 (4 năm trước)

• Chỉ thị của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới (5 năm trước)

• Công văn về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 (5 năm trước)

• Kế hoạch triển khai công tác quy hoạch cấp ủy, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025 và việc rà soát, bổ sung quy hoạch (6 năm trước)

• Tài liệu sinh hoạt chuyên đề tại chi bộ về Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Đảng ủy Khối giới thiệu Kỷ yếu Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 (7 năm trước)

• Giới thiệu cuốn sách: “Quốc hội Việt Nam 70 năm hình thành và phát triển 1946 - 2016” (7 năm trước)

• Giới thiệu cuốn sách: “Nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương” (7 năm trước)

• Chương trình làm việc năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Giới thiệu cuốn sách: “Tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường cách mạng Việt Nam”. (7 năm trước)

• Quyết định 47 lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương (7 năm trước)

• Danh sách tập thể được tuyên dương nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống các ngành xây dựng Đảng tháng 10.2015 (7 năm trước)