“Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cơ quan Trung ương”

30/01/2019 | 363

Năm 2018 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với tổ chức Đoàn và tuổi trẻ của Khối các cơ quan Trung ương, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III, kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung … Với ý nghĩa quan trọng đó, ngay từ đầu năm 2018, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương xác định tập trung triển khai 03 nhóm nội dung trọng tâm, 03 đề án, 04 chương trình đã được Đại hội Đoàn Khối khóa III thông qua gắn với thực hiện chủ đề năm 2018 “Năm tuổi trẻ sáng tạo”. Được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, sự phối hợp kịp thời của các cấp ủy đảng trực thuộc, sự đoàn kết, nỗ lực, cố gắng không ngừng của các cấp bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Khối các cơ quan Trung ương năm 2018 đạt được nhiều kết quả quan trọng:

Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối và đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng cờ lưu niệm cho các đội tham dự Hội thi Thanh niên với cải cách hành chính và văn hóa công sở

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng; giáo dục truyền thống; giáo dục đạo đức lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên. Trong đó, việc học tập, quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn Khối lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả gắn với phát huy vai trò của công nghệ thông tin, mạng xã hội. 100% đoàn viên, thanh niên trong Khối được học tập, quán triệt và tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Nhiều hoạt động lớn, các hội thi, hội thao, hội trại, liên hoan,…  được tổ chức có tính lan tỏa cao, thu hút được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Tiêu biểu như: “Hội trại Khối các cơ quan Trung ương sáng tạo dựng xây đất nước”; “Liên hoan các nhóm tuyên truyền ca khúc cách mạng năm 2018”; Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”…

Các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ được tập trung đẩy mạnh. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” với trọng tâm là tổ chức các hoạt động thúc đẩy tinh thần sáng tạo trong đoàn viên, thanh niên gắn với nhiệm vụ, chức trách được giao như: xung kích tham gia thực hiện cải cách hành chính, xây dựng văn hóa công sở, thực hiện tốt phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; đề xuất ý tưởng, giải pháp đổi mới nâng cao hiệu quả phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo khởi nghiệp”; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, cải cách hành chính và xây dựng văn hóa công sở” gắn với phong trào “Ba trách nhiệm”. Phong trào “Thanh niên tình nguyện” được triển khai sâu rộng gắn với tổ chức các hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tham gia xây dựng văn hóa giao thông, đảm bảo an sinh xã hội tại các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” tiếp tục được quan tâm triển khai đã góp phần giáo dục tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên với việc bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực đấu tranh phản bác các thông tin lệch lạc, sai trái nhất là thông qua mạng xã hội; tiếp tục duy trì chương trình “Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương vì biển đảo quê hương” gắn với thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, các công trình nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết cấp thiết tại các vùng biển, đảo của Tổ quốc, các hoạt động thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình, thân nhân chiến sĩ đang công tác tại vùng biên giới, biển đảo của Tổ quốc. Trong năm 2018, các cơ sở đoàn trong Khối đã tổ chức 43 buổi tọa đàm, hội thảo, hội nghị khoa học,… với 2.500 sáng kiến, ý kiến đề xuất của đoàn viên, thanh niên; tổ chức được các hoạt động tình nguyện với tổng giá trị 9,4 tỷ đồng, riêng cấp Khối là 2,150 tỷ đồng; chăm lo, hỗ trợ cho trên 3.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng 12 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi,… với tổng giá trị trên 1,4 tỷ đồng.

Các chương trình đồng hành với thanh niên được tiếp tục triển khai. Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập” được triển khai dưới nhiều hình thức như: phát động các phong trào thi đua; hỗ trợ sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học, tổ chức các sân chơi trí tuệ; phát triển mô hình các câu lạc bộ học tập, nghiên cứu khoa học; tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm khoa học, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; hỗ trợ cán bộ, công chức trẻ không ngừng học tập, nâng cao trình độ; huy động tìm kiếm các nguồn lực nhằm thực hiện các công trình, đề tài nghiên cứu của đoàn viên, thanh niên... Chương trình “Đồng hành với thanh niên trong lập nghiệp, khởi nghiệp” được đẩy mạnh với nhiều nội dung như: tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tìm kiếm việc làm; tổ chức các ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, ngày hội việc làm; hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp trong sinh viên; nâng cao hiệu quả tham mưu các chủ trương, chính sách pháp luật về tạo môi trường hỗ trợ khởi nghiệp; truyền thông, nâng cao nhận thức về khởi nghiệp sáng tạo…Chương trình “Đồng hành với thanh niên phát triển kỹ năng thực hành xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần” được tiếp tục triển khai, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia. Kết quả trong năm 2018 đã trao 1.500 suất học bổng trị giá 1,150 tỷ đồng cho sinh viên; hỗ trợ 1.099 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường; thành lập được 20 câu lạc bộ đội nhóm học thuật trong sinh viên với 715 thành viên tham gia; tổ chức được 10 buổi tư vấn tuyển sinh và giới thiệu việc làm, 06 buổi tọa đàm về học nghề, lập nghiệp, 08 cuộc thi về chuyên môn, kỹ năng mềm; đã kết nối 05 dự án khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức được 80 hoạt động đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội, 120 hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, 85 hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh niên…thu hút 23.200 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia với tổng trị giá 1,7 tỷ đồng. Đặc biệt, Đoàn Khối đã tổ chức thành công Hội thao chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương” với sự tham gia của hơn 600 vận động viên. Hội thao là dịp truyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước tự hào dân tộc và truyền thống của Đảng bộ Khối, góp phần nâng cao thể lực, trí lực, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên, người lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá cao.

Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh. Công tác cán bộ Đoàn được quan tâm với 25 lớp bồi dưỡng, tập huấn được tổ chức với 2.800 lượt cán bộ đoàn tham gia. Công tác đoàn viên được triển khai gắn với việc học tập 6 bài học lý luận chính trị và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên,… với tổng số 162 buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức với 19.000 lượt đoàn viên tham gia. Công tác xây dựng tổ chức đoàn được triển khai gắn với đề án “Nâng cao chất lượng chi đoàn Khối các cơ quan Trung ương giai đoạn 2018 - 2022” đã có nhiều chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên và tổ chức Đoàn trong Khối, đã kết nạp được 172 thanh niên tham gia tổ chức Đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì, đổi mới, kết hợp giữa kiểm tra định kỳ với kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề với kiểm tra qua thông tin báo cáo, tăng cường việc giám sát thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về thanh niên. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” tiếp tục được đẩy mạnh với 3.105 đoàn viên ưu tú được giới thiệu tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó 2.116 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Những kết quả đạt được trong năm đầu nhiệm kỳ là cơ sở vững chắc để mỗi cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên trong Khối tiếp tục nỗ lực, thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chương trình công tác trong những năm tiếp theo và trong cả nhiệm kỳ 2017 - 2022. Năm 2018, Đoàn Khối các cơ quan Trung ương vinh dự được Ban Bí thư Trung ương Đoàn tặng cờ thi đua xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Bước sang năm 2019, với chủ đề “Năm thanh niên tình nguyện”, các cấp bộ đoàn trực thuộc trong Khối tiếp tục triển khai hiệu quả các kết luận, chương trình, đề án của Trung ương Đoàn và Ban Chấp hành Đoàn Khối; tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh niên, triển khai các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; tổ chức sâu rộng phong trào thanh niên tình nguyện gắn với đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động tình nguyện; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn, chất lượng đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát các cấp.

Trần Hữu

Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn

Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương

 


Các bài viết khác

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022

Đoàn Khối các cơ quan Trung ương sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017-2022
21 ngày trước

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020

Thường trực Đảng ủy Khối gặp mặt đại biểu tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VI, năm 2020
1 tháng trước

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh
1 tháng trước

Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối

Trung ương Đoàn khảo sát, đánh giá kết quả 10 năm Đoàn các cấp thực hiện quy chế cán bộ đoàn tại Đoàn Khối
2 tháng trước

• Đồng chí Sơn Minh Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối thăm và chúc mừng Đoàn Thanh niên Khối (3 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương tự hào tiến bước dưới cờ Đảng (3 tháng trước)

• Đoàn Khối triển khai tổ chức các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII (4 tháng trước)

• Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương huy động hơn 35 tỷ đồng thực hiện chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện 2019 (6 tháng trước)

• Đoàn Khối tổ chức Hành trình đến địa chỉ đỏ - Địa danh lịch sử cách mạng (8 tháng trước)

• Đoàn Khối tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trong thời đại 4.0” (8 tháng trước)

• Tọa đàm “Ô nhiễm không khí và hành động của Tuổi trẻ” (8 tháng trước)

• Nâng bước em đến trường (8 tháng trước)

• Hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm học 2019 - 2020 (8 tháng trước)

• Phát động đợt hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và Tuyên dương Bí thư chi đoàn tiêu biểu Khối các cơ quan Trung ương năm 2019 (9 tháng trước)